OPPOR3怎么样?配置参数如何?

oppor3怎么样

 

优点

外观漂亮(63)

做工好(39)

拍照清晰好(13)

手感舒适(12)

像素高(4)

屏幕触摸灵敏(3)

OPPOR3怎么样?配置参数如何?由安丰网( www.anfone.net )用户zmsmmd分享,感谢转载请注明出处
回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈